برنامه پزشکان

برنامه پزشکان


در این بخش می توانید برنامه پزشکان بیمارستان را مشاهده نمایید
برنامه پزشکان بهمن 98
 
برای مشاهده برنامه آنکالی پزشکان اينجا را كليك نماييد.

برای مشاهده برنامه سي پي آر اینجا را کلیک نمایید.

 

برای مشاهده برنامه كشيك پزشكان بيهوشي  اینجا را کلیک نمایید.

 

برای مشاهده برنامه پزشكان كشيك  اینجا را کلیک نمایید.


 

کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا