کلینیک فوق تخصصی

کلینیک فوق تخصصی


کلینیک فوق تخصصی
معرفی واحد کلینیک فوق تخصصی :

نوع بیماران مراجعه کننده :

بیماران گوش وحلق وبینی و جراحي آندوسكوپي سينوس و قاعده جمجمه ، بیماران ریوی ، بیماران گوارشی

نام مسئول علمی بخش : آقای دکتر بیژن محمودی  متخصص داخلی /گوارش

نام سر پرستار بخش : خانم  سر تیپی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل در شیفت صبح پرستار:2-بهیار :   2-خدمات : 2-منشی 

تعداد پرسنل در شیفت عصر بهیار :1-خدمات : 1- منشي


معرفی پزشکان کلینیک فوق تخصصی :

( آقای دکتر عباس تحصیلی ( متخصص داخلی

( آقای دکتر محسن وزیر نظام ( متخصص گوش وحلق وبینی 

( آقای دکتر احمد موسویان ( متخصص ریه 

( خانم دکتر اكرم متموله ( متخصص ریه 

( آقای دکترمهرداد اقدسی ( فلوشيپ فوق تخصصي عروق
 www.iranvein.com كلينيك تخصصي واريس مدائن
جهت دانلود فايل معرفي كلينيك ايـــــنــــــجـــــــا كليك كنيد 
 
( آقای دکتر شهرام میر مومن (  فوق تخصص گوارش 
 
 

 

معرفی  پرسنل کلینیک فوق تخصصی :

پرستاران :

( خانم  سر تیپی (سر پرستار 

بهیاران :

آقاي رستمي -خانم فعال -خانم همتي 


  منشی :

  خانم  عابديني - خانم رحمتي


این واحد شامل قسمت های زیر می باشد :

اتاق کلینیک ریه (معاینه ) -اتاق کلینیک اندوسکوپی بینی وسینوس،

اتاق انجام اسپیرومتری، اتاق انجام اندوسکوپی های گوارشی ،

اتاق انجام برونکوسکوپی ، بیوپسی پلور و بیوپسی کبد ،

ریکاوری بیماران اندو سکوپی گوارش - انبار ،

استیشن پرستاری- اتاق انتظار بیماران

 

رژيم كلونوسكوپي

 

 

جهت مشاهده دستورات انجام كلونوسكپي اينجــــــــــــــا كليك كنيد 

 

رژيم گاستروسكپي با بيوبس

  ناشتا 6 تا 8 ساعت 

 

 
 

 

 

 

 

 

کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا