تاریخچه بیمارستان مدائن

تاریخچه بیمارستان مدائن


تاریخچه بیمارستان مدائن
 
تاریخچه بیمارستان

بيمارستان مدائن در 19 بهمن سال 1349 و با اهتمام مؤسسين آقايان دكتر داوود كاظمي ، دكتر عطاء اله طوسي ، دكتر جهانگير وثوقي ، دكتر منوچهر خجسته و ديگر اعضاء و خانم دكتر اشرف الملوك مصاحب با هدف ارائه خدمات بهداشتي درماني در خيابان صباء جنوبي شروع به فعاليت نموده است اين مركز در ابتدا داراي 62 تخت و بخش هاي داخلي ، جراحي ، اطاق عمل ، زايشگاه ، راديولوژي و قسمت هاي وابسته بوده است كه به تدريج و طي سال هاي متمادي با بازسازي و گسترش و توسعه بنا ظرفيت بيمارستان به 162 تخت افزايش يافته است .

معرفی بیمارستان :

مدیریت این بیمارستان بصورت خصوصی بوده و دارای هیئت مدیره می باشد که شامل

اساتید و پزشکان به شرح زیرمیباشد :

مدیر عامل بیمارستان : آقای دکتر فرشيد شعباني  

رئیس هیئت مدیره:  آقای علي اصغر ظفر آسوده

اعضاء هیئت مدیره:                                           

 
آقای دکتر فرشيد شعباني

  آقای دکتر علي اصغر ظفر آسوده

  آقاي دكتر محمد طالبيان

  آقاي دکتر اسماعيل عظيمي شهرابي
 
 آقاي دکتر شهرام ميرمومن
----------------------------------------------------------

  مدیر بیمارستان: خانم يعقوبي نژاد
 مسئول فنی : آقای دکتر فرشيد شعباني                                   
مدیر پرستاری:  خانم  مژده صيادي                                              
مدیر امور مالی:  خانم مريم عابديني
مسئول دفتر مدير عامل: خانم محمدي 

در حال حاضر تخصص های موجو د در این بیمارستان عبارتند از :
جراحي عمومي - جراحي زنان - جراحي قلب باز - داخلي قلب و عروق-
فوق تخصص قلب اطفال- جراحي گوش و حلق وبيني و آندوسكوپي سينوس و قاعده جمجمه -
جراحي كليه و مجاري ادراري - جراحي توراكس - جراحي مغز و اعصاب-داخلي مغزو اعصاب-
فوق تخصص داخلي غدد- متخصص عفوني - متخصص داخلي ، گوارش - فوق تخصص داخلي ريه-
فوق تخصص كليه- اطفال و نوزادان
-
 

پاراكلینيك :
سي تي اسكن -رادیولوژی-آزمايشگاه و پاتولوژي - دارو خانه - توانبخشي و فيزيوتراپي

 
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا