مراحل پذیرش سرپایی

مراحل پذیرش سرپایی


مراحل پذیرش سرپایی

جهت معاینه سر پایی

 
مراجعه به اورژانس و معاينه توسط پزشک عمومی به صورت شبانه روزی  انجام ميگردد
و یا جهت معاينه توسط پزشك متخصص و فوق تخصص به درمانگاه و کلینیک های فوق تخصصی مراجعه نماييد.
برنامه حضور پزشكان كلينيك فوق تخصصي بيمارستان مدائن

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع تخصص

روز كلينيك

ساعت حضور

1

دكتر بيژن محمودي

متخصص داخلي(گوارش)

همه روزه با هماهنگي قبلي

ازساعت 12-9

2

دكترعباس تحصيلي

متخصص داخلي(گوارش)

همه روزه باهماهنگي قبلي

ازساعت10-8

3

دكتر شهرام ميرمومن

فوق تخصص (گوارش و كبد)

سه شنبه-پنج شنبه

از ساعت20-15

4

دكتر محسن وزيرنظامي

جراح ومتخصص گوش و حلق و بيني

باهماهنگي مطب

----

5

دكتر حبيب اله مقدسي

متخصصگوش وحلق و بيني

باهماهنگي مطب

----

6

دكتر احمد موسويان

فوق تخصص ريه

روزهاي زوج

ازساعت12-10

7

دكتر اكرم متموله

فوق تخصص ريه

روزهاي فرد

ازساعت12-10

8

دكتر مهرداد اقدسي

فلوشيپ فوق تخصصي قلب و عروق(واريس)

يكشنبه ها

ازساعت19-14

 

کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا