مراحل پذیرش بستری

مراحل پذیرش بستری


مراحل پذیرش بستری

راهنماي پذيرش بستري بيماران :
 
 1- مراجعه بيمار به واحد پذيرش بيمارستان
2-اخذ دستور بستري پزشك از بيمار
3-دريافت كارت شناسايي بيمار
4-در صورتي كه بيمار سابقه قبلي در بيمارستان داشته‌است، اطلاعات پرونده قبلي در دستور كار قرارمي‌گيرد و در صورت عدم مراجعه قبلي پس از دريافت اطلاعات هويتي براي بيمار تشكيل پرونده داده مي‌شود.
5-در  صورتي كه بيمار بيمه تكميلي داشته باشد، دريافت معرفي نامه
6-در صورتي كه بيمار بيمه نداشته باشد وديعه دريافت ميشود 
7-ثبت اطلاعات دريافتي در برنامه پذيرش كامپيوتر
8-پرينت برگه پذيرش بيمار وضميمه كردن به ساير اوراق بيمار
9-هدايت بيمار توسط پرسنل  بخش مربوطه به بخش مورد نظر 
10-تحويل مدارك پرونده بيمار توسط وي به سرپرستار بخش مربوطه
11-بستري شدن بيمار در بخش مورد نظر صدور كارت همراه (در صورت دلخواه)

با هماهنگي بخش مربوطه جهت كسب اطلاعات بيشتربا مسئول واحد پذيرش با شماره 66465355 داخلي 355 تماس حاصل فرماييد

ساعات ملاقات بیماران:
بخش ها:
 
 
15الی17

بخش ویژه:

15.30الی16


 
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا