راهنماي طبقات بيمارستان مدائن

راهنماي طبقات بيمارستان مدائن


راهنماي طبقات بیمارستان مدائن شامل ساختمان های شماره یک و دو و سه میباشد برای مشاهده جزئیات طبقات ،قسمت راهنما را که بصورت جداول طبقاتی از طبقات ساختمان ها مشخص شده اند کامل مطالعه نمائید...

ساختمان شماره  یک

طبقه

واحد

نیم طبقه هفتم

اتاق کنترل آسانسور، واحد تجهیزات پزشکی

طبقه هفتم

بخش 7

طبقه ششم

بخش 6 (زنان+ بخش نوزادان)

طبقه پنجم

بخش 5

طبقه چهارم

بخش 4

طبقه سوم

بخش 3+ کت لب

طبقه دوم

اتاق عمل قلب

طبقه اول

بخش 1،شيمي درماني سرپايي

نیم طبقه اول

حسابداری،کارگزینی،دفترپرستاری،دفترمدیریت، هیئت مدیره،دفتر سوپروایزرها،IT ، دفتربهبودکیفیت،امور بیمه

طبقه همکف

مرکز تلفن ، لابی ،پذیرش اطلاعات،داروخانه،اورژانس،بوفه،صندوق ،                       باجه بانک، واحد ترخیص

زیر زمین اول

بلوك زایمان،آنژیوگرافی

زیر زمین دوم

انبار، تأسیسات،سردخانه ،برق ،رادیوتراپی،اکسیژن سانترال، سپتیک، لنژری

ساختمان شماره  دو

طبقه

واحد

نیم طبقه سوم

رختکن پرسنل

طبقه سوم

CCU و Post CCU

طبقه دوم

 

کلینیک هاي فوق تخصصي جراحي آندوسكوپي سينوس و قاعده جمجمه-كلينيك فوق تخصصي گوارش وآندوسكوپي- كلينيك فوق تخصصي ريه و برونكوسكوپي

نيم طبقه دوم

 

تحصيلدار

طبقه اول

توانبخشی

(فیزیوتراپی و روانشناسی)

نیم طبقه اول

مسئول خدمات

طبقه همکف

آزمایشگاه ، پاتولوژی، بانك خون

زیر زمین اول

CSR ، رختكن اتاق عمل پزشكان

ساختمان شماره  سه

 

طبقه

واحد

 

نیم طبقه پنجم

بخش آي سي يوجنرال2

 

طبقه پنجم

آشپزخانه،رختکن پرسنل

 

طبقه چهارم

سالن کنفرانس، سالن ناهارخوری پزشکان وپرسنل

 

طبقه سوم

بخش 9،كرونا

 

طبقه دوم

بخش 8،كرونا

 
 

طبقه اول

بخش آي سي يوجنرال1، دیالیز

 

همکف

كليه کلینیک هاي بيمارستان سنگ شکن، ماموگرافي، سونوگرافي، بايگاني و مدارك پزشكي، نمازخانه،خياط خانه

 

زیرزمین اول

سی تی اسکن ، رادیولوژی

 
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا