منشور بيمارستان مدائن

منشور بيمارستان مدائن


منشور بيمارستان مدائن
 
 
چشم انداز بيمارستان

 

دستيابي به جايگاه بهترین بيمارستان فوق تخصصي خصوصی  در توسعه مدیریت علمی و بهبود مستمر کیفیت خدمات تا سال 1397

 

 

ارزش های بيمارستان

 

 
  •     رعایت عدالت و کرامت انسانی
  •     پایبندی به اصول مسئولیت مدنی
  •     مسئولیت پذیری و پاسخدهی
  •     ارج نهادن به جایگاه والای علم و عالم
  •     پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
  •     مشتری مداری     
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا