اطلاعات تماس بیمارستان فوق تخصصی مدائن

اطلاعات تماس

بیمارستان فوق تخصصی مدائن

اطلاعات تماس بیمارستان مدائن اطلاعات تماس بیمارستان مدائن
آدرس پستی بیمارستان و شماره تماس :
تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر -( خيابان صبای جنوبی سابق) – خیابان برادران مظفر جنوبي نبش محتشم
تلفن تماس :9-66465355 -021  و 9-66405705 -021
کد پستی :1315844566
دورنما :66410121
کارکرد
کارکرد پزشکان و فیش حقوقی پرسنل

کارکرد پزشکان
فیش حقوقی

بالا