راهنمای طبقات بیمارستان مدائن

راهنمای طبقات بیمارستان مدائن

راهنمای طبقات بیمارستان مدائن شامل ساختمان های شماره یک و دو و سه میباشد برای مشاهده جزئیات طبقات ،قسمت راهنما  را که بصورت جداول طبقاتی از طبقات ساختمان ها مشخص شده اند کامل مطالعه نمائید...

ساختمان شماره  یک

طبقه

واحد

نیم طبقه هفتم

اتاق کنترل آسانسور، واحد تجهیزات پزشکی

طبقه هفتم

بخش 7

طبقه ششم

بخش 6 (زنان+ بخش نوزادان)

طبقه پنجم

بخش 5

طبقه چهارم

بخش 4

طبقه سوم

بخش 3+ کت لب

طبقه دوم

اتاق عمل قلب

طبقه اول

بخش 1

نیم طبقه اول

حسابداری،کارگزینی،دفترپرستاری،دفترمدیریت، هیئت مدیره،دفتر سوپروایزرها،IT ، دفتربهبودکیفیت،امور بیمه

طبقه همکف

مرکز تلفن ، لابی ،پذیرش اطلاعات،داروخانه،اورژانس،بوفه،صندوق ،                       باجه بانک، واحد ترخیص

زیر زمین اول

بلوك زایمان،آنژیوگرافی

زیر زمین دوم

انبار، تأسیسات،سردخانه ،برق ،رادیوتراپی،اکسیژن سانترال، سپتیک، لنژری

ساختمان شماره  دو

طبقه

واحد

نیم طبقه سوم

رختکن پرسنل

طبقه سوم

CCU و Post CCU

طبقه دوم

 

کلینیک های فوق تخصصی جراحی آندوسكوپی سینوس و قاعده جمجمه-كلینیك فوق تخصصی گوارش وآندوسكوپی- كلینیك فوق تخصصی ریه و برونكوسكوپی

نیم طبقه دوم

 

تحصیلدار

طبقه اول

توانبخشی

(فیزیوتراپی و روانشناسی)

نیم طبقه اول

مسئول خدمات

طبقه همکف

آزمایشگاه ، پاتولوژی، بانك خون

زیر زمین اول

CSR ، رختكن اتاق عمل پزشكان

ساختمان شماره  سه

 

طبقه

واحد

 

نیم طبقه پنجم

بخش آی سی یوجنرال2

 

طبقه پنجم

آشپزخانه،رختکن پرسنل

 

طبقه چهارم

سالن کنفرانس، سالن ناهارخوری پزشکان وپرسنل

 

طبقه سوم

بخش 9

 

طبقه دوم

شيمي درماني سرپايي

 
 

طبقه اول

بخش آی سی یوجنرال1، دیالیز

 

همکف

كلیه کلینیک های بیمارستان سنگ شکن، ماموگرافی، سونوگرافی، بایگانی و مدارك پزشكی، نمازخانه،خیاط خانه

 

زیرزمین اول

سی تی اسکن ، رادیولوژی

 

مشاهده عکس


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک کنید