• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021نام واحد:
بهداشت محیط و مدیریت پسماند

نام مسئول واحد:
خانم باقری


تلفن مستقیم واحد:
66465355-59

شماره داخلی واحد:
456

موقعیت مکانی:
ساختمان شماره2، طبقه 2، استیشن بخش 8(شیمی درمانی)

عملکرد واحد:
1-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت محيط و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
2- شركت در جلسات كميته تغذيه و كميته بهداشت حرفه اي ، همچنين جلسات مربوط به اعتبار بخشي بيمارستان
3- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای كاركنان رده های مختلف بيمارستان

4- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی واحدهاي دياليز و
csr  وميكروبي آب شرب بيمارستان و همچنين مخازن و كلرسنجی سه بار در روز از مخازن و آب شرب  با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

5- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف تفكیك ، جمع آوری
، انتقال ، بي خطر سازي ، نگهداری موقت و دفع پسماندهاي بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
6- انجام خوداظهاري دستگاه امحاء زباله زير نظر شركت هاي مجاز مربوطه

7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
- خوداظهاري و نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده ، زير نظر شركت هاي مجاز و معتمد بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب
9- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط و ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین ، دفع بهداشتی زباله و استفاده اصولی از روش های شیمیایی زير نظر شركت هاي سمپاشي مجاز به صورت دوره اي

10- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان

11- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود
12-نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل : شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی كاركنان ، اطاق استراحت كاركنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . .

13- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

14- نظارت بهداشتي مستمر بر كار بوفه و تريا

15- هماهنگي با مركز بهداشت جهت گرفتن كارت بهداشت براي كليه كاركنان آشپزخانه و آبدارها

16- هماهنگي  با آموزشگاه بهداشت اصناف جهت فرستادن كاركنان خدماتي مربوطه و كاركنان  آشپزخانه براي  دوره آموزشي

17- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی
18- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

19- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

20- نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .

21- مشاركت و همكاري در هنگام بروز بلايا
، اپيدمي ها و ارائه خدمات لازم
22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

23- بازديد
، نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها ،همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف بيمارستان
24- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع گردد.


 

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9