• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021نام واحد:
منابع انسانی

مدیر منابع انسانی :
خانم بیابانی

 

کارشناس منابع انسانی:
خانم بیابانی

تلفن مستقیم واحد:
66482122

شماره داخلی واحد:
386

موقعیت مکانی:
ساختمان شماره1، نیم طبقه1،,واحد کارگزینی

عملکرد واحد:

استخدام پرسنل
حضور و غیاب
حقوق و دستمزد
بیمه - بیمه تکمیلی
تشویق و تنبیه
کارانه
تسویه حساب با قراردادها
بازنشستگی
تشکیل پرونده پرسنلی
انجام مرخصی
انجام قرارداد ها و ثبت قرارداد جدید
رتبه ماهانه
انجام گواهی اشتغال به کار و ضمانت
مرتب کردن شیفتها

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9