• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021نام واحد:
بیمه

نام مسئول واحد:
خانم پارسا
 
کارشناسان واحد :
خانم صیادی-خانم عمرانی

تلفن مستقیم واحد:
66479030

شماره داخلی واحد:
381

موقعیت مکانی:
ساختمان شماره1، نیم طبقه1،واحد امور بیمه

عملکرد واحد:

1-بررسی صورتحسابهای بیمه های مختلف مکمل و ارسال آن به بیمه
2- رفع نقص و برطرف نمودن مشکلات صورتحساب
3- برطرف نمودن مشکلات پرونده های بیماران و گواهی آن به بیمه های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی
4- برطرف نمودن کسورات بیمه و نامه اعتراض به بیمه مکمل
5- هماهنگ نمودن مشکلات بیمار با بیمه های مختلف مکمل

about

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9