حسين راهب


حسين راهب
نام پزشک: حسين راهب
کد نظام پزشکی: 10787
رشته تحصیلی: متخصص جراحی مغز و اعصاب
تلفن مطب: 021۷۷۹۴۱۰۶۹
ساعت کاری: مطب نارمك: هر روز. ساعت 17 الي  19:30 ، مطب شریعتی : ر روز صبح ساعت 10:30 الي 12:30
آدرس مطب: مطب اول :نارمک میدان هفت حوض کوچه امام جعفر صادق و مطب دوم : خیابان شریعتی روبروی میرداماد
  حسين راهب


  • حسين راهب


  بیوگرافی: فارغ التحصیل دانشگاه تهران پزشکی عمومی سال ۱۳۵۱ و دانشگاه شهید بهشتی دوره تخصص سال ۱۳۶۰ سابقه حضور در بیمارستان لقمان ، بیمارستان فیاض بخش ، بیمارستان تهران کلینیک ، بیمارستان مدائن و بیمارستان فرمانیه
  • نظرات کاربران
  • ساعت حضور
  • لوکیشن دفتر
  • مشخصات

  فارغ التحصیل دانشگاه تهران پزشکی عمومی سال ۱۳۵۱
  و دانشگاه شهید بهشتی دوره تخصص سال ۱۳۶۰
  سابقه حضور در بیمارستان لقمان ، بیمارستان فیاض بخش ، بیمارستان تهران کلینیک ، بیمارستان مدائن و بیمارستان فرمانیه

  آدرس مطب : ۱-نارمک میدان هفت حوض کوچه امام جعفر صادق عصر هر روز. ساعت 17 الي  19:30  شماره تماس: ۷۷۹۴۱۰۶۹ ۲-خیابان شریعتی روبروی میرداماد هر روز صبح ساعت 10:30 الي 12:30 شماره تماس:  ۲۲۸۵۰۸۶۳

  لوکیشن دفتر

  امتیاز کلی پزشک

  0

  امتیاز از 5 محاسبه شده است

  5 ستاره

  4 ستاره

  3 ستاره

  2 ستاره

  1 ستاره

  نظر خود را ثبت کنید